Програма ЕМПАТИЯ в училище "АРТИС"

16
мар.
Програма ЕМПАТИЯ в училище „АРТИС“
Цял ден
From 16-03-15 до 30-06-15

Съвместно с Communication Academy започваме въвеждането на емпатичния подход в работата на училището.

Започваме с дейности в три основни аспекта – за преподавателите, за децата и за вас родителите.

Стремежът ни е образованието тук да допринася не само за интелектуалното и творческото, но и за емоционалното развитие на децата.