Изложба в МОН по повод 15 години от създаването на ЧСОУ "АРТИС"

Изложба в МОН по повод 15 години от създаването на ЧСОУ „АРТИС“
20-10-15