Есенен художествен пленер на учениците от в ЧСОУ по изкуства и чужди езици „АРТИС“

23
сеп.
Есенен художествен пленер на учениците от в ЧСОУ по изкуства и чужди езици „АРТИС“
Цял ден
From 23-09-14 до 27-09-14