Конкурс за учители по Български език и Литература

ЧСОУ „Артис” обявява конкурс за учители по Български език и Литература

Ref. N. BEL/0715

Ученето МОЖЕ да е удоволствие, радост и забавление. Връзката между учител и ученик може да е пълна с разбиране, съпричастност, деликатност и уважение. Човешкият мозък има неограничени възможности и това е основното вярване при прилагането на сугестопедичния метод на обучение.

Учителят сугестопедагог е воден от ценностите на любовта и свободата, вдъхновява и обучава учениците. Той целенасочено работи за успеха на децата в личностен и академичен план. Общува с родителите, специалистите, колегите и ги въвлича в процеса на работата с деца. В училище създава позитивна и мотивираща атмосфера, толерантност и вяра в потенциала на всяко дете.

Кандидатът:

 • Да е воден от ценностите да споделя, подкрепя, обучава и развива знанията на децата с любов, уважение и вдъхновение
 • Да подготвя отговорно, старателно и целенасочено учебния процес адаптирайки го спрямо нуждите на децата
 • Да работи за успеха и постигането на индивидуален напредък и резултат с всяко дете
 • Да участва в учителски съвети, подготовка на материали и срещи на екипа
 • Да участва в извънкласни мероприятия и други активности свързани с дейността

Изисквания:

 • Да има завършено висше образование „Българска филология“
 • Да обича да работи с деца ( опит в прогимназиален и гимназиален клас е предимство)
 • Да има опит в подготовката на ученици за явяван на Национално външно оценяване след 7-ми клас и на Държавни зрелостни изпити
 • Да притежава висока вътрешна мотивация и желание да се отдава и да постига резултати
 • Да има висока отговорност, професионализъм и коректност
 • Да има желание и стремеж за непрекъснато подобряване на уменията и развитие
 • Да е готов за динамика, креативност и инициативност в работата

Условия:

 • Отлични условия на труд и възнаграждение
 • Трудов договор
 • Работа с малки класове (до 12 деца)
 • Прекрасна работна атмосфера в ентусиазиран и млад екип
 • Възможност за допълнително обучение и развитие

Процедура по кандидатстване:

 • Краен срок за кандидатстване - 15.08.2015.
 • 1 етап - попълнете въпросника тук и изпратете вашето CV до e-mail: careers@artisbg.com
 • 2 етап – интервю/тест
 • 3 етап - финално интервю/демо

Ще се свържем само с избрани кандидати.

Благодарим за вашата ангажираност и интерес!