ЧСУ "Артис"

Училището

ЧСОУ по изкуства и чужди езици "Артис" е основано през 1999 г. и е член на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) - гарант за качествено образование.

ЧСУ "Артис" предоставя обучение по чужди езици и изкуства, съобразено с най-новите тенденции в европейското образование и е сред училищата, работещи по европейски програми. ЧСОУ "Артис" е включено в европейската училищна мрежа Еuropean School Net, ръководена от Комисията по образование и култура на ЕС и редовно участва във виртуални уроци с комисарите на Европа и международни инициативи от областта на изкуството, екологията и интеркултурното образование, както и в световната програма на ЮНЕСКО за интеркултурно обучение Mondialogo.

Многобройните инициативи в областта на изкуството (изложби, концерти, съвместни прояви), междуучилищните проекти с партньори от други европейски страни, участието в международни семинари, пленери и училищен обмен, както и специфичната учебна програма с интеркултурен аспект, превръщат "Артис" в едно привлекателнo училище, чиито възпитаници се реализират навсякъде по света.

В училището се обучават деца, насочени към художествена и хуманитарна изява, като равностойно в колектива се интегрират деца на различни възрасти (от 6 до 19г.) от всички слоеве на обществото и деца със специални образователни нужди, деца на чужденци и деца от смесени бракове. Това създава неповторима атмосфера, в която децата растат заедно и се учат да си помагат, учат се да приемат равностойно всеки, независимо от различията помежду им.

Сертификати и дипломи

Дипломата след завършване на 12 клас е равностойна на диплома за средно езиково училище и средно училище по изкуства. Тя се подпечатва в МОМН, което гарантира нейната валидност и важи за обучение в целия свят, тъй като учебният процес е 12-годишен.

ЧСОУ "Артис" е лицензиран изпитен център на LCCI - Лондон, за международни квалификационни сертификати по английски език (EDI, ELSA - English language skill assessment и EFB - English for Business), които важат за целия свят (както за кандидатстване в университет, така и за работа).

Нашите ученици могат да се явяват и на изпит към Лондонския кралски музикален колеж и получават английски документ за завършен музикален клас.

Нашите ученици продължават обучението си в университети у нас и по целия свят - СУ „Климент Охридски", НБУ, УНСС, Американски Университет в България, Италия (предимно Института по Дизайн в Милано), Великобритания, САЩ, Швейцария, Гърция и др.