Сугестопедията е съчетание от педагогика и психология

vejlivost_edna_sedmica_v_pyrvi_klas_ARTIS_6
Още една седмица в първи клас
12/01/2015
Angelite_pyrvi_klas_ARTIS_5
Седмицата на ангелите в първи клас
26/01/2015

Сугестопедията е съчетание от педагогика и психология

btv-suggestopedia

Сугестопедията e оригинална система за ефикасно усвояване на знания

  • по позитивен и спонтанен начин;
  • без стрес, напрежение или умора;
  • чрез умствена релаксация и ненапрегната концентрация;
  • с помощта на изкуството.

В основата на метода стои схващането, че човешкият мозък разполага с неизползвани резерви за усвояване на информация.  Тяхното разкриване спомага за многократно по-бързото и ефективно учене /от 3 до 5 пъти по-бързо, отколкото при традиционната педагогика/, както и за високата трайност на придобитите знания.

Методът е най- добре развит при изучаването на чужди езици и в началната училищна педагогика.

Сугестопедията се основава на 7 основни принципа, които проф. д-р Лозанов нарича закони:

Любов

Не сантиментална любов, а любов към човешкото същество.

При условия на положителни емоции, творческата интелектуална дейност и глобализираният учебен процес се отличават с липса на умора. Принципът на радост и концентративно спокойствие се прилага чрез система от игри и смях, чрез нагледните материали, които са не толкова илюстративни, колкото стимулиращи по характер, както и чрез цялостната организация на учебния процес.

Свобода

Свободата на обучаващия се да избира сам как да възприеме знанията.

Свободата дава възможност на учещия се да се вслуша във вътрешния си глас и да избере своя собствен път към резервите на психиката в различните моменти на процеса на обучение. Свободата не се диктува от учителя, тя е спонтанно чувство у учещия се.

Убедеността на преподавателя, че нещо необикновено се случва

Нагласата на учителя, че се случва нещо необикновено и вярата му в изключителните способности на учащите резонират в тях и водят до отключване на резервния им потенциал.

Състоянието на увереност, че нещо необикновено се случва, води до състояние на вдъхновение у учителя. Очакванията на учителя се отнасят както към неговите/нейните собствени способности да активира резервите на учащите, така и към способностите на курсистите да учат на резервно ниво. Тези очаквания се усещат от курсистите чрез периферните перцепции и подсъзнателните сигнали, които се излъчват от гласа, изражението на лицето и цялото не словесно поведение на учителя. Поради автентичността на тези сигнали и невъзможността те да бъдат изиграни от учителя, учащите ги възприемат без колебание. Това автоматично води до разкриване на резервите.

Многократно увеличен учебен материал

Материалът при работа чрез Сугестопедия е задължително неколкократно увеличен спрямо този, използван в традиционните методики.

Методиката има психотерапевтичен, психопрофилактичен, психохигиенен и възпитателен ефект.

Принципът: Цяло – Част, Част – Цяло; Частта чрез Цялото

Езикът е едно цяло. Той не е нито само граматика, нито само лексика. Както нашият мозък възприема заобикалящия свят в неговата цялост, а не като съвкупност от отделни субекти, така той възприема и езика като хармоничен жив организъм. Ето защо, неговите елементи се изучават винаги в контекста на цялото, в смислова взаимовръзка помежду си, а не като отделни граматически или лексикални единици. Всяко цяло е част от по-голямо цяло. Буквата е част от думата, думата – част от изречението, изречението – част от текста и всички заедно съставят смисъла, който човешкото същество възприема комплексно.

Златната Пропорция

В Сугестопедията златната пропорция е на първо място при определяне на времетраенето и съотношението на отделните компоненти, което допълнително подпомага процеса на разкриване на резервите на учащите се.

Съществува цяла наука за Златното сечение, или Златната пропорция, която се определя числото 1,618… за коефициент на хармоничност.

Приложение на Класическото Изкуство и Естетиката

Класическото изкуство и естетиката се използват в сугестопедията като особено ефективни медиатори на неманипулативната комуникативна сугестия поради тяхната способност да излъчват безброй неспецифични стимули, които подхранват изобилието от периферни перцепции, незабележими за съзнанието.

Сугестопедичното изкуство създава условия за състояния на оптимална психорелаксация и хармония, които помагат да се създаде състояние на спонтанно повишена възприемчивост и да се стимулира способността да се разкрият психичните резерви в приятна атмосфера. То помага да се достигне до състояние на вдъхновение и да се отклони вниманието от „болното място”, където има страх, свързан с ученето. Класическото изкуство се въвежда чрез специално подбрани произведения на класическата музика, песни и арии, литературни произведения, репродукции на шедьоври на изобразителното изкуство и т.н.

Щастливи сме да споделим с вас този материал на БиТиВи “Новините” за ролята на сугестопедията в детската педагогика. Приятно гледане!

btv-suggestopedia

Comments are closed.