КАНДИДАТСТВАНЕ
 • За 8 клас - тест по български език и обща култура и изпит по изкуство
 • След 8 клас - приравнителен изпит по английски език и изпит по изкуство (ако ученикът идва от училище с различен профил)
Датите на изпитите се определят индивидуално, след съгласуване с кандидатстващите, при наличие на свободни места.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
 • За 8 клас - молба по образец, здравен картон, свидетелство за завършен клас
 • При прехвърляне на дете от друго училище е необходим и документ за преместване по образец
8-ми КЛАС В „АРТИС“
 • Диплома равностойна на две - за средно езиково училище (английска гимназия) и средно училище по изкуства;
 • Участие в проекти у нас и в чужбина;
 • Разширено изучаване на английски и италиански език;
 • Разширено обучение по изобразително изкуство;
 • Възможности за участие в изложби и художествени пленери унас и в чужбина;
 • Обучение по класически езици;
 • Поетапно въвеждане на сугестопедичен метод на обучение;
 • Развитие на потенциала и таланта на учениците;
 • Разнообразна програма за извънкласна дейност;
 • Целодневно обучение;
 • Отношение към родителя;
 • Специална система за сигурност в училището;
 • Здравословна храна;
Училище с успехи

ЧСОУ по изкуства и чужди езици "Артис" е основано през 1999 г. и е член на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) - гарант за качествено образование.

ЧСОУ "Артис" предоставя обучение по чужди езици и изкуства, съобразено с най-новите тенденции в европейското образование и е сред училищата, работещи по европейски програми. ЧСОУ "Артис" е включено в европейската училищна мрежа Еuropean School Net, ръководена от Комисията по образование и култура на ЕС и редовно участва във виртуални уроци с комисарите на Европа и международни инициативи от областта на изкуството, екологията и интеркултурното образование, както и в световната програма на ЮНЕСКО за интеркултурно обучение Mondialogo.

Многобройните инициативи в областта на изкуството (изложби, концерти, съвместни прояви), междуучилищните проекти с партньори от други европейски страни, участието в международни семинари, пленери и училищен обмен, както и специфичната учебна програма с интеркултурен аспект, превръщат "Артис" в едно привлекателнo училище, чиито възпитаници се реализират навсякъде по света.