Средно училище (8-12 клас)

Обучението в Частно СОУ „Артис“ предоставя следните възможности:

  • Международни сертификати;
  • Диплома равностойна на две - за средно езиково училище (английска гимназия) и средно училище по изкуства;
  • Изобразително изкуство, приложни изкуства, история на изкуствата, художествена фотография, компютърна графика и дизайн, хореография и музика;
  • Поетапно въвеждане на сугестопедичен метод на обучение; Частно СОУ Артис е лицензиран изпитен център на LCCI – Лондон.

Училището на Вашето дете

ЧСОУ по изкуства и чужди езици "Артис" е основано през 1999 г. и е член на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) - гарант за качествено образование.

ЧСОУ "Артис" предоставя обучение по чужди езици и изкуства, съобразено с най-новите тенденции в европейското образование и е сред училищата, работещи по европейски програми. ЧСОУ "Артис" е включено в европейската училищна мрежа Еuropean School Net, ръководена от Комисията по образование и култура на ЕС и редовно участва във виртуални уроци с комисарите на Европа и международни инициативи от областта на изкуството, екологията и интеркултурното образование, както и в световната програма на ЮНЕСКО за интеркултурно обучение Mondialogo.

Многобройните инициативи в областта на изкуството (изложби, концерти, съвместни прояви), междуучилищните проекти с партньори от други европейски страни, участието в международни семинари, пленери и училищен обмен, както и специфичната учебна програма с интеркултурен аспект, превръщат "Артис" в едно привлекателнo училище, чиито възпитаници се реализират навсякъде по света.

Прием