Рейтингова система на висшите училища в България помага на вашето дете да избере подходящото висше училище

Semeinoto_syrce_ARTIS_22
Интервю с психолога Елица Великова
15/02/2015
11021154_724516177667609_7800864356081204192_n
Дни на отворените врати в ЧСОУ „АРТИС“
23/02/2015

Рейтингова система на висшите училища в България помага на вашето дете да избере подходящото висше училище

3

Скъпи приятели,

Рейтинговата система на висшите училища в България подпомага потребителите на образователни услуги в избора на висше училище. Актуализираното издание на системата за 2014 година съдържа информация за 51 акредитирани висши училища в България, които предлагат обучение по специалности, разпределени в 52 професионални направления. С оглед на индивидуалните интереси на потребителите системата дава възможност да бъдат правени различни по обхват и вид сравнения и класации на висшите училища по всяко едно от съществуващите професионални направления. 

Системата дава възможност на всеки потребител да направи собствена класация с оглед на индивидуалните си приоритети и интереси. Потребителят има възможност сам да избере индикаторите, по които иска да сравни висшите училища в дадено професионално направление и сам да определи значимостта (тежестта) на всеки от тях при формирането на крайната класация.

Рейтинговата система позволява да правите сравнения не само между висшите училища в избрано професионално направление, но и между различните професионални направления в рамките на българското висше образование, включително и с оглед на реализацията на завършилите на пазара на труда. В секцията „Сравнения“ ще намерите обобщена сравнителна информация за професионалните направления, както и данни за най-често срещаните професии и длъжности сред завършилите различните професионални направления и различните висши училища в България.

В Рейтинговата система са събрани и обобщени данни за над 80 индикатори, които измерват различни аспекти от дейността на висшите училища, включително учебния процес, учебната среда, социално-битовите и административни услуги, научната работа, престижа, както и реализацията на завършилите на пазара на труда. Тези индикатори са формирани на базата на статистически данни, събрани от различни източници, включително и чрез социологически проучвания. 

Повече информация можете да откриете тук: http://rsvu.mon.bg/rsvu3/.

Comments are closed.