Такси

Таксите се плащат в левова равностойност по курса на БНБ - на касата в училище или по банков път.

При записване - 100 евро (еднократно)

Учебна такса - 3500 евро (може и на 4 вноски по график).

Таксата включва: обучение (по 8 учебни часа на ден), храна (обяд, а при децата от 1 до 4 клас и две закуски), медицинско обслужване, охрана, учебници от училищната библиотека, участие в творчески изяви (изложби и концерти), есенен пленер (учебна практика) в България, зимна спортна седмица (туризъм).

Транспорт - транспортът е по желание - от врата до врата. Таксата се определя от обслужващата фирма в началото на всяка учебна година и се плаща отделно от таксата за обучение.