КАНДИДАТСТВАНЕ
 • За предучилищен, 1-7 клас - интервю с детето и родителите
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
 • За предучилищен и 1 клас - молба по образец, здравен картон, копие от акта за раждане
Първи клас в „АРТИС“
 • Обучение по метода сугестопедия;
 • Разширено изучаване на английски език;
 • Разширено обучение по изобразително изкуство;
 • Развитие на потенциала и таланта на децата, запазвайки любовта към ученето;
 • Разнообразна програма за извънкласна дейност;
 • Целодневно обучение;
 • Отношение към родителя;
 • Специална система за сигурност в училището;
 • Здравословна храна;
Училище с успехи

ЧСОУ по изкуства и чужди езици "Артис" е основано през 1999 г. и е член на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) - гарант за качествено образование.

ЧСОУ "Артис" предоставя обучение по чужди езици и изкуства, съобразено с най-новите тенденции в европейското образование и е сред училищата, работещи по европейски програми. ЧСОУ "Артис" е включено в европейската училищна мрежа Еuropean School Net, ръководена от Комисията по образование и култура на ЕС и редовно участва във виртуални уроци с комисарите на Европа и международни инициативи от областта на изкуството, екологията и интеркултурното образование, както и в световната програма на ЮНЕСКО за интеркултурно обучение Mondialogo.

Многобройните инициативи в областта на изкуството (изложби, концерти, съвместни прояви), междуучилищните проекти с партньори от други европейски страни, участието в международни семинари, пленери и училищен обмен, както и специфичната учебна програма с интеркултурен аспект, превръщат "Артис" в едно привлекателнo училище, чиито възпитаници се реализират навсякъде по света.

Защо избрахме да предложим на вашите деца обучение по метода сугестопедия?

Сугестопедията е призната от ЮНЕСКО за най-хуманен и ефективен начин за обучение, който се препоръчва да бъде развиван в цял свят.

Сугестопедията е метод, който разкрива безкрайните резерви на човешкия ум и личност, подобрява социализацията и културата на общуване, разкрива артистичната и личностната изява на човек.

Сугестопедията се отличава с:

 • Многократно завишен обем на учебния материал (от 3 до 5 пъти спрямо класическата педагогика);
 • Усвояване на знания с лекота, в приятна и позитивна атмосфера, без напрежение, с много игри;
 • Творчески занимания;
 • Атмосфера на приятелство, толерантност;
 • Приятно изживяване и релаксация;
 • Разкриване на паметовите и личностните резерви;
 • Свобода на личната изява.