Образователен коучинг в час

Работата по въждането на емпатичния подход в училище започва в диалог с учениците. Убедихме се в това в отворения час по образователен коучинг със Симона Обрейкова от “Communication Academy“, която разговаря с шестокласниците за техните вярвания. самата Симона вярва, че образователният коучинг носи много положителни промени и в класната стая.

„Чрез коучинг учителите определено добиват сила, но най-важното е, че уменията, които се развиват от ръководителя в учителя, са точно тези конструктивни умения, които учителят в последствие може да развие в учениците си. Ако учителите са способни да помогнат на учениците да решат своите образователни и лични проблеми по сходен начин, учителите стават по-нетрадиционни в отношението си към учениците и учениците се чувстват по-уверени, както в ученето, така и в живота.“

1 Comment

  1. […] на годината в „АРТИС“ започнахме въвеждане на образователния коучинг и емпатичния подход в преподаването, които включват и […]