Интервю с г-жа Вергиния Веселинова - директор на Частно СОУ "АРТИС"

премиера
Официална премиера на „Магьосникът от Оз“ и „Ваканция без Ваканция“
16/03/2015
10425850_743215459106999_7315292200069890023_n
ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА НА АЛБИНО ПИТИ – „TRA L’ATTIMO E L’ETERNITÀ“ („МЕЖДУ МИГА И ВЕЧНОСТТА“)
18/03/2015

Интервю с г-жа Вергиния Веселинова – директор на Частно СОУ „АРТИС“

verginia veselinova

Здравейте г-жо Веселинова, ще ни разкажете ли за себе си и своята работа до момента?

Работя в сферата на Началното образование от 28 години. 20 години от моя професионален стаж натрупах в 122 ОУ „Николай Лилиев”, в което са преминали и моите ученически години. Обичам изключително много професията си. Като дългогодишен учител съм убедена, че учителят трябва да мотивира учениците да постигат добри резултати в класните стаи, да ги накара да мислят и да бъдат креативни. Но най-напред учениците трябва да повярват на учителя, да му се доверят, за да вървят заедно по пътя към овладяването на знанията. Да си учител – това не е професия, това е призвание, което идва от сърцето на човек. Учениците са моите деца, те са предизвикателството, което ме кара да се чувствам значима и полезна. Те са вдъхновение и коректив, те са искрени и сърдечни. Удоволствието от работата с децата е да виждаш как за няколко години създаваш личности със знания и умения. Да усещаш благодарността в техните очи. Да чуеш спомените им след изминалите години съвместна работа…

 

Каква е вашата философия по отношение на обучението и работата с деца?

Децата влизат в училище с нагласите на семейството, но когато играят, те забравят това и неусетно овладяват полезни знания и опит. Училището е средата, в която децата се учат да общуват, придобиват социални умения. Затова личността на учителя е от първостепенно значение за възпитанието на децата. В работата си се стремя да използвам различни методи и добри практики за сплотяване на екипа, за възпитаване на толерантност и взаимопомощ. В дългогодишното си работа като Начален учител се стремя да поддържам високо професионално ниво и съвременно качество на обучение. Следя български и английски образователни сайтове. Като много важен акцент в моята работа е участието ми в 5 проекта по Секторна програма „Коменски“ (на 2 от тях бях координатор от 122 ОУ). Участвах в около 15 работни срещи в европейските училища партньори, като на повечето от тях участваха и наши ученици. По време на проектите организирахме 4 работни срещи в София, на 2 от които бях организатор. На всяка работна среща участваха около 30 учители и ученици от европейските училища партньори.

 

Как виждате своя принос за развитието на „АРТИС“?

През последните години имах възможността да спечеля и участвам в няколко индивидуални квалификационни курса по програма „Учене през целия живот” (в Италия, Холандия – по Програма „Коменски“, Дания-„Etwinning“ професионален семинар и Франция-по програма „Грундвиг“). През месец март тази година след одобрение от ЦРЧР участвах в курс BiTriMulti по програма „SALTO-YOUTH“ в гр. Пловдив.Тези обучения обогатяват много моята квалификация, запознавам се с добри практики на европейски образователни, правителствени и неправителствени организации, печеля приятели и колеги в цяла Европа. В момента поддържам контакти с тях, обменяме информация и си помагаме в различни европейски и национални проекти. Мисля, че този опит ще ми помогне да бъда сред двигателите на промяната и развитието в училище.

 

Какво е най – голямото предизвикателство в нашето образование?

Най-голямото предизвикателство в нашето образование за учителя е да бъде „в крак” с новите методи на преподаване; да мотивира съвременните ученици да бъдат креативни и да постигат резултати; да поддържа високо професионално ниво въпреки ниското заплащане. В динамичното ни съвремие учителят трябва да научи своите ученици как от познатото да извличат непознатото, как да се справят в трудни ситуации, как да бъдат гъвкави и креативни и да приемат смело предизвикателствата на новото време. Това е голямо предизвикателство за всеки учител и ученик, тъй като българските държавни образователни изисквания не са променяни с години, в тях липсват основни важни компетенции, които са залегнали в европейските образователни програми. Ако искаме нашите ученици да могат да се реализират навсякъде в Европа, ще трябва да бъдем гъвкави, да работим по модела „учене чрез преживяване”, да развиваме основните важни компетенции, необходими за живота им в бъдеще.

В какво виждате предимствата на ЧСОУ „Артис“?

Дейл Карнеги казва, че „най-дълбокият стремеж в природата на човека е желанието да бъде важен и значим”. „АРТИС“ се стреми да направи всяко дете значимо и важно. Стремежът на „АРТИС“ е да открие художника, новатора, креативната личност и откривателя у всеки ученик, да му внуши, че може и знае! „АРТИС“ създава щастлива учебна среда, в която учениците изграждат умения за общуване, изграждат силни характери, изразяват и отстояват смело своето мнение … „АРТИС“ създава една грижовна среда, в която учениците се насърчават да покажат най-доброто в себе си. Желанието ми е в „АРТИС“ да създадем работа по метода „Учене чрез преживяване”.

 

Защо избрахте да оглавите училище, в което се внедрява сугестопедичния метод? Каква е връзката ви със сугестопедията?

Желанието ми да се включа в екипа на училище „АРТИС“ е, че в него се използва сугестопедията като метод в обучението. Аз принадлежа на поколението , върху което е изпробван този метод и се чувствам свързана с идеите на проф. Лозанов. Предизвикателство за мен ще бъде да участвам в следващите години в изграждането на мотивиран екип учители, които да възродят и обогатят тази методология. Децата имат нужда от любов и позитивна енергия за развитие на техните таланти, креативност и най-вече – любов и самочувствие.

Comments are closed.