Международни дейности

Участието на ЧСОУ "Артис'"в различни международни инициативи спомага за развитието и утвърждаването на училището чрез повишаване на мотивацията на учители и ученици, придобиване на ключови компетенции - развитие на езиковата им култура и обогатяване на познанията в различни области на науката и изкуството, създаване на интернационални контакти.