Учебен план

Учебният план на СОУ "Артис" се разпределя в три различни нива на обучение. Публикувани са учебните планове за начален, среден и горен курс в частта за Задължителна подготовка (ЗП) според изискванията на МОМН. Предметите и тяхното разпределение по часове, които се включват в Задължително избираема подготовка (ЗИП), Свободно избираема подготовка (СИП) и Занимания по интереси (ЗИ) са предмет на авторска разработка и не се публикуват. Желаещите родители могат да се запознаят с пълния учебен план в училище.