Такси

Таксите се плащат в левова равностойност по курса на БНБ - на касата в училище или по банков път.

При записване - 100 евро (еднократно)

Учебна такса - 4800 евро (може и на 4 вноски по график).

Учебна такса за второ дете - 3840 евро

Таксата включва обучение (по 9 учебни часа на ден), учебници от училищната библиотека, храна (обяд, а при децата от 1 до 4 клас и две закуски), медицинско обслужване и спешна медицинска помощ.

Транспортът е по желание и се осъществява от врата до врата. Таксата се определя от обслужващата фирма в началото на всяка учебна година и се плаща отделно от таксата за обучение.