НАЧАЛЕН ЕТАП

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:
- Разгръщане на потенциала и таланта на децата в условия на радост и свобода, чрез използване на сугестопедичния метод на обучение

- Интензивно изучаване на изобразителни и приложни изкуства

- Интензивно изучаване на английски език

- Въвеждане на втори чужд език от 3-ти клас

- Два учебни пленера (за 2-4 клас)

- Целодневно обучение

- Ежеседмична обратна връзка към родителите

СУГЕСТОПЕДИЯТА СЕ ОТЛИЧАВА С:

- Многократно завишен обем на учебния материал (от 3 до 5 пъти спрямо класическата педагогика)

- Усвояване на знания с лекота, в приятна и позитивна атмосфера, без напрежение, с много игри

- Творчески занимания

- Атмосфера на приятелство, толерантност

- Приятно изживяване и релаксация

- Разкриване на паметовите и личностните резерви

- Свобода на личната изява

КАНДИДАТСТВАНЕ:

- Среща-разговор с родителите и детето

- Провеждане на тестове за съответния клас

- Пробен ден (4-ти клас)

- Сключване на договор за обучение

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- Заявление за записване

- Оригинал на удостоверение за завършен клас/подготвителна група

- Копие от акта за раждане на детето

- Здравно-профилактична карта

- Попълване на информационна бланка

- Договор

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:

- Интензивно изучаване на изобразителни изкуства

- Интензивно изучаване на английски език

- Изучаване на италиански като втори чужд език

- Два учебни пленера

- Проектно-базирано обучение

- Използване на модерни технологии в обучението

КАНДИДАТСТВАНЕ:

- Среща-разговор с родителите и детето

- Провеждане на тестове за съответния клас

- Пробен ден

- Сключване на договор за обучение

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- Заявление за записване

- Оригинал на удостоверение за завършен клас

- Копие от акта за раждане на детето

- Здравно-профилактична карта

- Попълване на информационна бланка

- Договор

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:

- Комбиниран профил изкуство и английски език:

- интензивно обучение по програмата на английска езикова гимназия

- интензивно изучаване на изобразително изкуство, пластика, художествена фотография, графичен дизайн, история на изкуството, митология

- Разширено изучаване на италиански език

- Възможност за участие в изложби

- Проектно-базирано обучение (проекти у нас и в чужбина)

- Два учебни пленера

- Международно признати сертификати по чужд език

- Възможност за реализация в сферата на модата, дизайна, архитектурата, фотографията

КАНДИДАТСТВАНЕ:

- Среща-разговор с родителите и детето

- Пробен ден

- Сключване на договор за обучение

ЗА 8-МИ КЛАС:

- Тест по български език и обща култура

- Изпит по изобразително изкуство

- Изпит по английски език

СЛЕД 8-МИ КЛАС:

- Изпит по изобразително изкуство

- Приравнителен изпит по английски език

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- Заявление за записване

- Оригинал на удостоверение за завършен клас

- Копие от акта за раждане на детето

- Здравно-профилактична карта

- Документ за прехвърляне от друго училище

- Попълване на информационна бланка

- Договор

УЧИЛИЩЕ С УСПЕХИ:

ЧСОУ по изкуства и чужди езици "Артис" е основано през 1999 г. и е член на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) - гарант за качествено образование.

ЧСОУ "Артис" предоставя обучение по чужди езици и изкуства, съобразено с най-новите тенденции в европейското образование и е сред училищата, работещи по европейски програми. ЧСОУ "Артис" е включено в европейската училищна мрежа Еuropean School Net, ръководена от Комисията по образование и култура на ЕС и редовно участва във виртуални уроци с комисарите на Европа и международни инициативи от областта на изкуството, екологията и интеркултурното образование, както и в световната програма на ЮНЕСКО за интеркултурно обучение Mondialogo.

Многобройните инициативи в областта на изкуството (изложби, концерти, съвместни прояви), междуучилищните проекти с партньори от други европейски страни, участието в международни семинари, пленери и училищен обмен, както и специфичната учебна програма с интеркултурен аспект, превръщат "Артис" в едно привлекателнo училище, чиито възпитаници се реализират навсякъде по света.